فهمیدن رفتار کاربران در اینترنت و موتورهای جستجو

روزانه بیش از چهار میلیارد جستجو در گوگل انجام می شود. بگذارید این طور تکرار کنم: 4 میلیاد! چهار میلیارد آدم با یک نیاز. کسب و کارهایی که می توانند آن نیاز ها را بر طرف کنند، کسب و کارهای موفق هستند. برای یک بازاریابی در سطح اینترنت، بسیار مهم ایت تا رفتار کاربران را به درستی بشناسیم. بدانیم کاربران زمانشان را چگونه در اینترنت سپری می کنند و چه چیزهایی منجر به خرید از سوی آنها می شود. با شناخت این موارد، می توانید شما هم به جمع کسب و کارهایی اضافه شوید، که 4 میلیارد مشتری در آن صف کشیده اند.

خب چهار میلیارد جستجو برای رفع نیاز. اما برای بر طرف کردن این نیاز، ابتدا مهم است بدانیم نیاز این افراد چیست. تنها چیزی که شما به مشتریانتان ارائه می دهید اهمیت ندارد، بلکه این نیاط مربوط است به راه حلی که خدمات و یا محصولات شما پیش پای این افراد می گذارد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

اصول مکتب روانشناسی گشتالت در طراحی گرافیک

پیکتوگرام چیست؟ یک پیکتوگرام خوب چه ویژگی هایی دارد؟

تصویرسازی چیست؟ خصوصیات یک تصویرسازی خوب چیست؟